Osteopatia - Praca mózgu

Osteopatia - Praca mózgu

Osteopatia - Praca mózgu

Dziecko uczy się i lewą i prawą półkulą.

Jedną z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie procesu uczenia się, jest rezultat badania mózgu przeprowadzone w ciągu ostatnich 20 lat.

Badania te obejmowały obserwację zmian w funkcjonowaniu mózgu po uprzednim Chirurgicznym przerwaniu połączeń nerwowych pomiędzy obiema półkulami.

Każda z półkul funkcjonuje w różny i niezależnie od siebie sposób.
Lewa półkula jest lepiej przystosowana do wykonywania zadań analitycznych takich jak: dodawanie, posługiwanie się językami w mowie i piśmie, rozumowanie obiektywne, analityczne, krytyczne oraz nauki ścisłe.

Prawa półkula odnosiła lepsze rezultaty w dziedzinach subiektywnych np. w komponowaniu muzyki i Sztuk pięknych, myśleniu abstrakcyjnym, tworzeniu trójwymiarowych modeli, w operowaniu wyobraźnią i intuicją.

Inni Naukowcy zauważyli, że nawet u osób u których połączenia między półkulami są nienaruszone ma miejsce pewnego rodzaju podział funkcji.

Dlatego jest popularny pogląd, że niektórzy funkcjonują lewą, a niektórzy prawą półkulą.

Na przykład umiejętność gry na każdym instrumencie, wymaga dopracowania wielu analitycznych zadań takich jak umiejscowienie palców, teoria muzyki czy rytmika. Te funkcje mózgu odbywają się przeważnie w lewej półkuli, muszą być jednak one uzupełnione wyczuciem nastroju, indywidualną ekspresją i kreatywnością co należy do prawej półkuli.

Tak samo w biznesie. Z wyjątkiem analitycznych umiejętności bardzo ważne jest posiadanie czegoś subiektywnego, czyli intuicji.

Aby w pełni korzystać z wyżej wymienionej funkcji umysłu, warto mieć zsynchronizowane półkule mózgowe.

Oprócz ćwiczeń manualnych, dziecko lub dorosły może skorzystać z terapii kranio sakralnej. Jest to pewna koncepcja Osteopatyczna, która pracuje w obrębie kości czaszki mózgowia oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Terapia kranio sakralna pracuje i strukturalnie na poszczególnych częściach głowy, ale także intuicyjnie, wsłuchując się w potrzeby ciała.

Zalety terapii:
- lepsza koncentracja
- lepsza pamięć
- kontrola emocji
- większa kreatywność
- leczenie ADHD
- leczenie bierności u dzieci
- wspomaganie w spektrum autyzmu

Kto pomoże?

Osteopaci czyli Krzysztof i Adam


<< POWRÓT