Sztywność ciała

Sztywność ciała

Sztywność ciała

Teraz coś dla ciekawskich świata!
Czy wiecie czym jest zespół uogólnionej sztywności?

Jest to choroba, która objawia się poprzez bolesne skurcze i uczucie sztywności mięśni narastające z biegiem czasu. Etapem końcowym jest całkowite unieruchomienie ciała, bowiem dotyczy to wszystkich mięśni kończyn i kręgosłupa.

We wczesnej fazie choroby, dolegliwości mylnie mogą sugerować bóle kręgosłupa. Jednak coraz częściej mówi się o tym, że jest to problem natury autoimmunologicznej.

Obniżenie progu pobudliwości zakończeń nerwowych wywołane jest przez uwalnianie histaminy, acetylocholiny, serotoniny, bradykininy, adenozyny oraz jonów potasu.

W chwili gdy wzrasta ciśnienie śródmięśniowe może w efekcie dojść do poważnego ucisku na nerwy i naczynia!! 
Na tym etapie może być potrzebna pomoc specjalisty w odbarczeniu obrzękniętych mięśni, gdyż samo zaprzestanie wysiłku może już nie pomóc!

Terapie wyżej wymienionego problemu może wykonać u nas Ewa, Marta, Monika, Kamil, Adam, Krzysztof.


<< POWRÓT