Osteopatia - Migrena oczna

Osteopatia - Migrena oczna

Osteopatia - Migrena oczna

Migrena oczna - inaczej migrena siatkówkowa.

Przyczyny jej występowania nie są jasno określone. Najprawdopodobniej duży wpływ mają czynniki genetyczne. Wystąpienie tego rodzaju bólu może być nasilone wówczas, gdy występuje alergia pokarmowa, stres, zaburzenia hormonalne, duże zmiany ciśnienia, silne bodźce z zewnątrz takie jak ostre światło czy smród.
Wtedy gdy atak migreny ma miejsce dochodzi do częściowej lub zupełnej utraty widzenia w jednym oku. Najczęściej czas jego trwania jest od kilku do kilkunastu minut, ale zdarzają się też dłuższe. Ten rodzaj migreny może być jednorazowym incydentem, ale może też występować cyklicznie.
Atak migreny siatkówkowej należy przeczekać. Udając się do specjalisty z pomocą w rozwiązaniu tego problemu, na początek ważne, by wykluczyć inne choroby, które mogą objawiać się w podobny sposób. Nie ma obecnie leku, który wyeliminowałby z życia możliwość wystąpienia kolejnych migren. Jednak nie jesteśmy na całkowicie przegranej pozycji. Na pewno dobrą radą jest, by zaobserwować w jakich sytuacjach i warunkach najczęściej pojawiają się ataki i próbować ich unikać w miarę możliwości.

Kto pomoże ? Adam i Krzysztof czyli Osteopaci


<< POWRÓT