REZERWACJA I ODWOŁYWANIE ZABIEGÓW

1.1. Zasady rezerwowania zabiegów:

1.1.1. rezerwacji zabiegów można dokonać osobiście w Rejestracji Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej lub telefonicznie.

1.1.2. dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

1.2 Zasady odwoływania rezerwacji zabiegów:

1.2.1. Pacjent powinien odwołać rezerwację niezwłocznie od chwili zaistnienia przyczyny odwołania.

1.2.2. W przypadku odwołania zabiegu:

  1. Pacjent powinien powiadomić Rejestrację nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem wizyty o jej odwołaniu. W takim przypadku wizyta zostanie przeniesiona na inny dogodny dla Pacjenta termin.
  2. Telefon podany podczas rejestracji, służy jako kontaktowy, także podczas potwierdzania przez Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej wizyt dzień wcześniej (w przypadku wizyty w poniedziałek, wizyta jest potwierdzana w piątek poprzedzający dany dzień).
  3. Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty, w przypadku, gdy pacjent po otrzymaniu min. 3 połączeń i SMS z prośbą o potwierdzenie przybycia na wyznaczoną wizytę, nie dokona jej potwierdzenia. Zasada dotyczy również Pacjentów, którzy wykupili pakiety.
  4. Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej informuje poprzez SMS o anulowaniu wizyty.
  5. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana przez Pacjenta, w dniu wizyty, uważa się ją za odbytą. Należy wówczas uiścić w kasie Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej opłatę za zabieg.