ZASADY OGÓLNE

1.1 Każdorazowo po wejściu i opuszczeniu Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej Pacjent zgłasza się do Rejestracja.

1.2 Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Kliniki.

1.3 Pacjent ma obowiązek używać sprzętów oraz innych elementów zgodnie z ich przeznaczenie.

1.4 Pacjent ponosi odpowiedzialność  za szkody materialne powstałe z jego winy na terenie Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej.

REZERWACJA I ODWOŁANIE ZABIEGÓW

2.1. Zasady rezerwowania zabiegów:

2.1.1. rezerwacji zabiegów można dokonać osobiście w Rejestracji Centrum Osteopatii i       Terapii Manualnej lub telefonicznie.

2.1.2. dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

2.2  Zasady odwoływania rezerwacji zabiegów:

2.2.1.  Pacjent powinien odwołać rezerwację niezwłocznie od chwili zaistnienia przyczyny        odwołania.

2.2.2.  W przypadku odwołania zabiegu:

a)              Pacjent powinien powiadomić Rejestrację nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem wizyty o jej odwołaniu. W takim przypadku wizyta zostanie przeniesiona na inny dogodny dla Pacjenta termin.

b)             Telefon podany podczas rejestracji, służy jako kontaktowy, także podczas potwierdzania przez Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej wizyt dzień wcześniej (w przypadku wizyty w poniedziałek, wizyta jest potwierdzana w piątek poprzedzający dany dzień).

c)              Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty, w przypadku, gdy pacjent po otrzymaniu min. 3 połączeń i SMS z prośbą o potwierdzenie przybycia na wyznaczoną wizytę, nie dokona jej potwierdzenia. Zasada dotyczy również Pacjentów, którzy wykupili pakiety.

d)             Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej informuje poprzez SMS o anulowaniu wizyty.

e)              W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana przez Pacjenta, w dniu wizyty, uważa się ją za odbytą. Należy wówczas uiścić w kasie Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej opłatę za zabieg.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW

3.1 Każdy Pacjent Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej ma prawo do wykupienia Pakietów oferowanych w Klinice.

3.2 Opłatę za Pakiet należy uiścić na pierwszej wizycie, która będzie włączona do danego Pakietu.

3.3. Czas na realizację Pakietu to 4 miesiące.

UWAGI KOŃCOWE

3.1 Pacjent Centrum Osteopatii i Terapii Manualnej zaświadcza w kwestionariuszu, że zapoznał się z postanowieniami REGULAMINU i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.2 W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.